Nasze usługi

Wszystko, czego potrzebujesz dla efektywnego systemu zarządzania ryzykiem korupcji

CASS

Compliance Assessment (CASS), czyli indywidualna ewaluacja systemu zarządzania ryzykiem korupcji w oparciu o ISO 37001

Szkolenia

Cykliczne otwarte szkolenia, warsztaty i kursy z zakresu wdrażania ISO 37001 oraz innych systemów zarządzania zgodnością

Na miarę

Skrojone na miarę zamknięte szkolenia z zakresu ISO 37001, także przygotowujące do certyfikacji