DLA KOGO?

Do kogo kierowany jest standard?

Standard może być wdrożony przez wszystkie organizacje. Nie jest on przewidziany tylko dla przedsiębiorstw sektora prywatnego, lecz może również znaleźć zastosowanie w stowarzyszeniach, fundacjach, związkach zawodowych, urzędach i innych instytucjach.

Podkreślić należy, że standard może mieć zastosowanie również do małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ wiele jego postanowień implementowane ma być z poszanowaniem zasad elastyczności i proporcjonalności.

Jaki zakres zastosowania ma norma ISO 37001?

Przedmiotem normy jest wyłącznie łapownictwo i nie znajduje ona zastosowania do innych form przestępstw gospodarczych. Ponieważ łapownictwo w różnych państwach jest różnorako definiowane przez prawo, zrezygnowano z ogólnej definicji w normie, a zdecydowano się jedynie na opis pojęcia.

Według normy, łapownictwo może być popełnione albo przez organizację, albo jej członków, albo jej partnerów biznesowych, którzy działają w imieniu organizacji lub na jej korzyść. Może chodzić również o przekupienie organizacji, jej członków lub partnerów biznesowych w związku z działalnością organizacji. Istnieją zatem różne konstelacje, mające zapewniać możliwie najlepszą ochronę przed łapownictwem.